Tjänstemannarollen i Sverige och Skandinavien

Hösten 2016 fick jag en idé! Skulle man inte kunna samla kollegor runt om i Sverige (kanske också Skandinavien) i ett försök att skriva om hur tjänstemannarollen ser ut idag, eller hur det skulle kunna se ut imorgon? Efter ett kortare samtal Jan Olsson som är professor i statskunskap vid Örebro universitet, så kom vi överens om att göra ett så kallat ’call’ för ett temanummer i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär att man vänder sig till forskarsamhället för att be kollegor inkomma med förslag på artiklar som skulle kunna vara värdefulla bidrag till just ett sådant temanummer.

Att göra ett temanummer kring tjänstemannarollen i en vetenskaplig tidskrift är ett tidskrävande arbete. Först måste man få tillräckligt många intressanta bidrag i den första rundan. När dessa sedan kommit in ska man sålla ibland dem för att bedöma vilka som kan komma att bli bra bidrag i temanumret. Därefter ska bidragen författas och granskas av såväl redaktörer (i detta fall jag och Jan Olsson) samt av externa granskare, s.k. reviewers. Allt för att den vetenskapliga kvaliteten ska vara så hög som möjligt.

Nu, nästan två år senare, så har detta temanummer kring tjänstemannarollen äntligen publicerats. Det handlar om sex olika forskningsartiklar (original research) tillsammans med en längre inledande artikel skriven av mig och Jan Olsson. Vår inledning har titeln ”Considering (New Public) Civil Servants: Emergin Roles and Contexts” och försöker ta ett övergripande grepp om såväl det rådande forskningsläget som att sätta in de sex olika artiklarna i en kontext.

Temanumret är intressant och högaktuellt. Exempelvis diskuteras användandet av värdegrunder i statliga myndigheter, problematik kring separationen av politiker- och tjänstemannarollen och underliggande värderingar ibland rektorer på svenska skolor. Vi har vidare lyckats samla forskare från olika discipliner och olika perspektiv och har bidrag både från Sverige och Danmark.

Temanumret har fått namnet “The Role of Civil Servants in Scandinavia” vilket på svenska borde vara i stil med ”Tjänstemannarollen i Skandinavien”. Alla artiklar är publicerade helt öppet och går att nå via nedanstående länkar. Där kan du antingen läsa artikeln direkt på skärmen, eller ladda ner en pdf av var och en.

Karlsson, Tom & Olsson, Jan. “Considering (new public) civil servants: Emerging roles and contexts

Nyström Höög, Catharina & Björkvall, Anders. “Keeping the discussion among civil servants alive: ’Platform of values’ as an emerging genre within the public sector in Sweden

Poulsen, Birgitte & Boye Koch, Pernille. ”Functional politicization among lower-ranking civil servants: Conflicts and dilemmas in Danish central government

Saxlund Bischoff, Carina. “Obeying ministers or laws?: A study of Danish civil servants’ responses to illegal requests

Agger, Annika & Damgaard, Bodil. “Interactive policy processes: A challenge for street-level bureaucrats

Mosegaard Søberg, Lene. “Benefit fraud and policy alienation among civil servants

Madestam, Jenny; Sundström, Göran & Bergström, Göran.”Public or private – does it matter? How school leaders in public and private schools perceive their roles

 

Passa på att klicka på gilla-knappen här under och dela gärna vidare det här inlägget i dina sociala kanaler.

Kommentera