Föreläsningar och uppdragsforskning

Föreläsningsuppdrag

Jag är en vanligt anlitad talare vid konferenser och utbildningar. Föreläsningens innehålls diskuteras fram i samråd, men tar vanligen sin utgångspunkt i min egen forskning. Jag har erfarenhet av att tala inför mindre (10 personer) såväl som stora sammankomster (650 personer).

Nedan finns ett antal exempel på föreläsningar som varit mycket uppskattade:

Bristande samordning och liten förståelse

Styrning, kontroll och misstro

New Public Management: Ett nyliberalt 90-talsfenomen?

Blended learning och ”livslångt lärande”

Chef i offentlig sektor

Processtyrning i (nya) Försäkringskassan

Offentlig förvaltning, affärssystem och betendeaspekter

Försäkringskassans organisation och styrning

Att arbeta med budgetering och internprissättning

Större och mindre forskningsuppdrag

I min roll som forskare anlitas jag ibland för att göra mindre eller större uppdrag av forskningskaraktär. Det kan handla om allt från avgränsade utvärderingar av enskilda delar i organisationen till mer övergripande analyser av implementerade reformer i organisationen som helhet.

Jag arbetar alltid nära uppdragsgivaren med att formulera syfte samt upplägg av studien, men förväntar mig stor självständighet i själva genomförandet. Detta eftersom den vetenskapliga processen inte får bli lidande av påverkan efter det att man satt igång studien.

Kika gärna på de projekt som jag arbetar med för tillfället (och som har avslutats) för att få en idé om vad jag kan göra.

OBS! Jag har ingen möjlighet att starta nya projekt under 2019