Premiär

Det är lanseringsdag! Det är första dagen som bloggen ”Tom S. Karlsson” öppnas upp för allmänheten. Och det är just till allmänheten som den här bloggen riktar sig. Mer specifikt riktar sig bloggen till personer som är intresserade av att ta del av dagsaktuell forskning.

Forskning är ett ganska generellt begrepp som innefattar mängder av ämnesinriktningar med olika former av metodologiska- och kunskapsansatser. Att skriva en blogg som omfattar alla ämnesinriktningar skulle inte bara vara svårt, det skulle vara nästintill omöjligt för en enda person. Istället fokuserar den här bloggen på forskning som sker inom ämnet företagsekonomi, ett ämne som i sig är brett nog att omfatta organisationsteori, ekonomistyrning, redovisning, finansiering och marknadsföring.

Syftet med den här bloggen är indelad i ett överordnat och två underordnade delar. Det primära och överordnade syftet, låt oss kalla det för bloggens deklaration, är att uppfylla den ”tredje uppgiften” som anställda forskare vid svenska universitet och högskolor är ålagda (läs en mer utförligt text om uppgifterna här). För att uppfylla syftet kommer de två underordnade delarna att användas. Den första av dessa handlar om att, via bloggen, kommunicera egen forskning eller att kommentera forskning som sker i min direkta närhet. Den andra är att bidra till samhällsdebatten med ett akademiskt forskningsperspektiv.

Man kan ställa sig frågan varför forskare ska blogga om forskning som i många fall ännu inte är färdig. Gedigen forskning tar ofta lång tid att bli klar. Veckor, månader och i många fall år av aktiv forskning ligger bakom de rapporter som släpps till den omgivningen. Resultatet av en artikel på 20 sidor kan alltså vara produkten av flera års arbete (ovanpå detta kan vi lägga ledtider för att en artikel ska publiceras i journaler, ofta 1-2 år). Detta är den verklighet som akademiker lever efter och förväntar sig existerar i deras vardag. Men det passar illa med den tredje uppgiften. Forskning bör i grunden syfta till att bidra till ett bättre samhälle. Men för att samhället inte ska ha förändrats fullständigt under tiden som forskare sammanställer och analyserar sitt material, krävs det nyare och snabbare kommunikationskanaler än de som konventionellt används. Det är här som bloggen, som verktyg betraktat, kommer in. Bloggen är ett utmärkt verktyg för att snabbt nå ut med resultat, även om de kan tänkas vara preliminära, till den intresserade allmänheten.

Det är också rimligt att det omgärdande samhället, med den intresserade allmänheten som fokus, får tillgång till preliminära resultat kring pågående forskning. I många fall är det faktiskt så att denna forskning till mycket stor del finansieras, direkt eller indirekt, med offentliga medel. Varför skulle då allmänheten inte få ta del av den?

En blogg kan läggas upp på många olika vis. En del bloggar publicerar inlägg en eller flera gånger om dagen, andra mer sällan. I den här bloggen kommer inlägg att publiceras två gånger i månaden, alltså var 14e dag, där aktuell forskning kommenteras och diskuteras.  I de fall det finns mer utförliga texter som författaren har rättigheter till, kommer dessa att bifogas eller länkas till. På detta sätt kan den intresserade läsaren fördjupa sig ytterligare.

Min förhoppning är att den här bloggen kan vara till nytta för såväl den intresserade allmänheten som för praktiker och media i sökandet efter pågående forskning.

One thought on “Premiär

  1. Ulf

    Lysande initiativ!, blev min första bloggkommentar!. Och, Oj vad svårt det är att ta tid från något annat som man av någon anledning, medvetet eller omedvetet (jag lutar åt det sistnämnda), prioriterar som viktigare!, blev min första reflektion ut i bloggvärldens oändliga historieflöde.

Kommentera