Enkät: Vad förknippar du Försäkringskassan med?

För nästan två år sedan genomförde jag en mindre enkätstudie om människors associationer kring Försäkringskassan i Sverige. Nu genomför jag samma, mycket korta, enkät igen för att undersöka om våra associationer förändrats under de senaste två åren. Det spelar ingen roll om du besvarat enkäten tidigare eller inte och det tar mindre än en minut att besvara. Alla svar är värdefulla och jag skulle uppskatta om du efteråt ville sprida den till så många som möjligt. Nedan följer länk till enkäten samt en kortare text om om studien.

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/CkAayZTRfs

Den här enkäten är en del i ett mindre forskningsprojekt kring människors ankar och uppfattningar kring Försäkringskassan. Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter och administrerar socialförsäkringen. Under 2013 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till ca 212 miljarder kronor, knappt 6 % av Sveriges BNP. Att myndigheten påverkar många människors liv är obestridligt.

Den här enkäten är ett replikation av en tidigare enkät som genomfördes under februari 2013. Studien gav en bra indikation på hur vi som medborgare i Sverige uppfattar (1) myndigheten Försäkringskassan och (2) vikten av socialförsäkringen. I syfte att bredda den undersökningen vill jag med den här enkäten ställa samma frågor nu som då, det vill säga nästan två år senare. Med hjälp av dina svar blir det möjligt att jämföra ifall våra associationer förändrats under den här perioden.

Det spelar ingen roll om du besvarade den föregående enkäten eller inte. Dina svar är mycket värdefulla och jag skulle uppskatta om du efteråt ville sprida enkäten till så många som möjligt. Enkäten består av fem korta frågor och bör inte ta mer än en minut att besvara. Det finns inga rätt eller fel svar, utan svara som du känner för stunden. Har du frågor kring studien går det bra att ta kontakt med mig på Tom.Karlsson@lnu.se

Enkäten kommer att vara tillgänglig under perioden torsdagen 23 oktober till torsdagen 6 november.

Tom S. Karlsson
Fil.dr i företagsekonomi

Kommentera